• 1800.6981-0909.382.864
  • daotao@vmptraining.com

THIẾT KẾ LỘ TRÌNH – XÂY DỰNG NỘI DUNG VÀ ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

VMP chuyên xây dựng và vận hành hệ thống đào tạo nội bộ với 4 năng lực cốt lõi của doanh nghiệp.

Lộ trình đào tạo và phát triển năng lực dành cho Quản lý cấp trung (1-3 year course duration)

Chương trình được thiết kế theo trình tự logic dựa trên năng lực của người Trưởng nhóm và Quản lý cấp trung. Lộ trình được xem như quá trình học tập và phát triển có hệ thống giúp người quản lý có định hướng tập trung phát triển theo từng giai đoạn. Lộ trình giúp cho quá trình phát triển quản lý trở nên hiệu quả cao.

Yêu cầu tư vấn

Leadership Training Roadmap (Leader 360) – Phát triển năng lực lãnh đạo (3 year course duration)

Chương trình được thiết kế theo hệ thống đào tạo dành cho lãnh đạo cấp trung (các cấp quản lý từ Trưởng nhóm đến Trưởng bộ phận phòng, ban trong doanh nghiệp). Theo John C. Maxwell thì Quản lý cấp trung như là chịu ảnh hưởng bởi cấp trên, cấp dưới, khách hàng và đồng nghiệp và để làm tốt vai trò này Nhà lãnh đạo cấp trung cần sở hữu năng lực theo lộ trình Leader 360 độ của VMP academy.

Yêu cầu tư vấn

Training Roadmap for Trainer / Coach (1 year course duration)

Lộ trình phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ (Trainer) và huấn luyện viên nộ bộ trong doanh nghiệp. Được thiết kế theo hệ thống gồm: đào tạo trên lớp, huấn luyện trên công việc và quá trình đứng lớp đào tạo và huấn luyện  nhân viên. Lộ trình được trải nghiệm với 5 năm và đã phát triển hơn 1000 Trainers trên toàn quốc.

Yêu cầu tư vấn

Lộ trình đào tạo (Training Roadmap for Sales) dành cho Sales (2 year course duration)

Lộ trình được thiết kế theo từng bước nhằm nâng cao năng lực từ người nhân viên mới trở thành ”Tinh hoa về nghề sales” đồng thời định hướng phát triển trở thành quản lý bán hàng.

Yêu cầu tư vấn

KHÓA HỌC DÀNH CHO CÁ NHÂN (PUBLIC) – SẮP KHAI GIẢNG

SỰ KIỆN MỚI – BÀI VIẾT HAY

KHÁCH HÀNG CHÚNG TÔI

English EN Vietnamese VI
Hotline: 1800 6981