• 1800.6981-0909.382.864
  • daotao@vmptraining.com

Hà Nội

September 24, 2019

Khai giảng Khóa Train The Trainer 3+ Đào Tạo Giảng Viên

08:00 am - 05:00 pm @

Train The Trainer là gì? Được xem là “Kỹ năng của mọi Kỹ năng”, sẽ giúp bạn giải quyết ngay vấn đề của bạn để việc giảng dạy, truyền kinh nghiệm trở nên dễ dàng và sẽ không còn nỗi lo mỗi khi thực hiện bất kỳ chương trình đào…

Chi tiết

English EN Vietnamese VI
Hotline: 1800 6981