• 1800.6981-0909.382.864
  • daotao@vmptraining.com

Huấn luyện sau khóa học - Thúc đẩy quá trình áp dụng gấp 4 lần - VMP Academy

Theo khảo sát: “chỉ học vài ngày trong lớp thì ngày thứ 30 bạn chỉ còn 13% thâm chí bạn không có môi trường áp dụng thì kết quả còn thấp hơn, Nếu chỉ đào tạo thì kết quả thu được là 22%, còn nếu kết hợp đào tạo và kèm cặp sau đào tạo thì kết quả sẽ là 88%”.

Huấn luyện sau khóa học và giải pháp biến kiến thức thành kỹ năng

Huấn luyện giúp thúc đẩy quá trình vận dụng kiến thức đã học trong lớp ra thực tế.

Bạn biết đấy, giáo dục nhằm giúp người học thay đổi về mặt nhận thức và tư duy. Đào tạo giúp người học có thể hiểu và làm đúng. Còn huấn luyện thì giúp người học điều đỉnh và làm tốt hơn những gì đã hiểu và làm được.

Quá trình học tập tại lớp học ở mức độ hiệu quả chỉ có thể giúp người học hiểu và làm được tại lớp nhưng sau khóa học người học còn tiếp tục làm và vận dụng những gì đã học hay không lại là một việc khác. Chính vì vậy, với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo chúng tôi nhận ra rằng. Chỉ có đào tạo trên lớp mà người học không có môi trường áp dụng hoặc không có động lực vận dụng những gì đã học thì chỉ trong thời gian ngắn, tất cả kiến thức đã học có thể sẽ nhanh chóng quên đi. Việc huấn luyện sẽ giúp hiệu suất của việc đào tạo tăng thêm gấp 4 lần.

Bạn có chắc là những khóa học mà bạn tổ chức tai Doanh nghiệp của bạn, người học đã áp dụng và thực hành chính xác 100% vào trong công việc, giúp gia tăng được năng lực sau khóa học.

Dịch vụ huấn luyện và kèm cặp sau khóa học là giải pháp tối ưu cho đào tạo hiệu quả

I am promo text. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

English EN Vietnamese VI
Hotline: 1800 6981