• 1800.6981-0909.382.864
  • daotao@vmptraining.com

Khóa học - VMP Academy

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ – LÃNH ĐẠO

STTKhóa họcSố ngày   Đăng ký
1Kỹ năng lãnh đạo nền tảng2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
2Nghệ thuật lãnh đạo2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
3Kỹ năng quản lý thiết yếu2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
4Kỹ năng quản lý cấp trung2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
5Nhà quản lý chuyên nghiệp 4.02 ngàyLiên hệ : 1800 6981
6Kỹ năng huấn luyện nhân viên2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
7Lãnh đạo tạo động lực2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
8Quản trị sự thay đổi2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
9Lãnh đạo tình huống2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
10Kỹ năng huấn luyện và phản hồi2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
11Kỹ năng giao việc ủy quyền2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
12Nghệ thuật lãnh đạo đội nhóm2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
13Đào tạo giảng viên nội bộ3 ngàyLiên hệ : 1800 6981
14Lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
15Quản trị nhân sự dành cho lãnh đạo2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
16Xây dựng văn hóa doanh nghiệp2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
17Kỹ năng tạo ảnh hưởng2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
18Kỹ năng lãnh đạo nâng cao2 ngàyLiên hệ : 1800 6981

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ BÁN HÀNG

19Kỹ năng bán hàng cơ bản2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
20Kỹ năng bán hàng nâng cao2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
21Kỹ năng huấn luyện thực địa2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
22Kỹ năng giám sát bán hàng2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
22Kỹ năng thương lượng hiệu quả2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
23Kỹ năng giao tiếp dành cho bán hàng2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
24Nghệ thuật chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
25Quản lý bán hàng2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
26Kỹ năng thuyết trình bán hàng2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
27Kỹ năng quản lý cuộc họp2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
28Kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
29Kỹ năng bán hàng qua điện thoại2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
30Marketing online2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
31Nghệ thuật thiết lập, xác định, gợi mở nhu cầu khách hàng2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
32Nâng cao kỹ năng bán hàng, thúc đẩy tăng doanh thu bán hàng2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
33Kỹ năng phân tích nhận dạng khách hàng tiềm năng2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
34Chiến lược bán hàng thời hội nhập2 ngàyLiên hệ : 1800 6981

CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG MỀM CHUNG

36Kỹ năng thuyết trình2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
37Plan for Grow2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
38Kỹ năng giao tiếp hiệu quả2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
39Kỹ năng điều phối cuộc họp hiệu quả2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
40Kỹ năng làm việc nhóm2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
41Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
42Kỹ năng soạn thảo văn bản hiệu quả2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
43Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định01 ngàyLiên hệ : 1800 6981
44Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
45Phân tích nhóm tính cách2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
46Tư duy tích cực2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
47Kỹ năng soạn email01 ngàyLiên hệ : 1800 6981

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO SẢN XUẤT/NHÀ MÁY

51Chiến lược và kế hoạch sản xuất4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
52Quản lý sản xuất2 ngàyLiên hệ : 1800 6981
53Quản lý chất lượng4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
54Quản lý hậu cần sản xuất4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
55Quản trị Lean trong sản xuất4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
56Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
57Quản lý đội ngũ trong sản xuất4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
58Kiểm soát chi phí trong sản xuất4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
59Đánh giá nhân sự trong sản xuất4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
60Quản lý con người4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
61Quản trị hiệu quả công việc & KPIs trong sản xuất4 ngàyLiên hệ : 1800 6981
62Kỹ năng huấn luyện & truyền kinh nghiệm2 ngàyLiên hệ : 1800 6981

** Chi phí trên chưa bao gồm chi phí phòng học và chi phí đi lại nếu giảng viên từ HCM ra HN và ngược lại.

English EN Vietnamese VI
Hotline: 1800 6981