• 1800.6981-0909.382.864
  • daotao@vmptraining.com

Tư vấn, xây dựng hệ thống đào tạo và thực hiện theo lộ trình - VMP Academy

Đào tạo là một quá trình có hệ thống nhằm nuôi dưỡng việc tích lũy các kỹ năng, những quy tắc, hành vi hay thái độ dẫn đến sự tương xứng tốt hơn giữa những đặc điểm của nhân viên và yêu cầu của công việc.

Đào tạo là một công cụ quan trọng để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp và phát triển nhân viên. Đào tạo và phát triển nhân sự trong Doanh nghiệp hiệu quả cần tiến theo lộ trình và thực hiện theo một quá trình. Nhiều Doanh nghiệp lớn và tập đoàn trên thế giới thường sẽ áp dụng theo mô hình 10:20:70 và theo lộ trình phát triển năng lực cho từng vị trí công việc. Và việc phát triển năng lực cho từng cá  nhân trong tổ chức trưởng thành thì tổ chức đó trở nên vững mạnh.

Mô hình học tập hiệu quả

VMP Academy ứng dụng mô hình học tập hiệu quả từ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới vào trong quá trình đào tạo và phát triển. Chúng tôi sử dụng phương pháp theo tỉ lệ: 10% là lý thuyết và mô hình hóa, 20% là tương tác, tình huống thực tế và điều chỉnh để phù hợp nhất, 70% là những gì rút ra từ trải nghiệm thực tế tại lớp học và tạo môi trường áp dụng trên công việc.

Quy trình thực hiện khoa học và tối ưu

Thực hiện cho một dự án với 7 bước. Chúng tôi tuân theo 3 giai đoạn: Trước – Trong – Sau đào tạo. Chúng tôi lấy học viên làm trung tâm và dựa trên kết quả phản hồi, áp dụng từ học viên làm gốc.

Đào tạo không chỉ là khóa học

Để Doanh nghiệp có một hệ thống đào tạo và phát triển năng lực bài bản , tối ưu và khoa học. Chúng ta cần đào tạo theo một hệ thống và lộ trình sẽ mang lại kết quả cao nhất.

English EN Vietnamese VI
Hotline: 1800 6981